Svenssonbloggen

karate.jpg 

Ödet är ett ord för obeskrivbar inre visshet. Upplevelsen ska inte förväxlas med fatalism eller predestination och kunskaper om det beskrivbara, lagbundna; det som blir tydligt genom ett fysikaliskt eller kunskapskritiskt system, genom tal, genom begreppsanalys.Idén om ödet kan bara kommuniceras med konstnärliga medel, genom bild, en tragedi, film, musik. Den ena kräver analys, en förstörelse, sönderdelning. Det andra är helt igenom skapelse, skapande.

Post 117 på svenssonbloggen.